Technische informatie Easypath

Easypath elementen zijn prefab betonelementen voorzien van een niet constructieve wapening (Staalkwaliteit FeB500 volgens NEN 6008) en heeft een sterkteklasse C55/65 volgens NEN-EN 206-1.
De spanningen die in het element optreden bij het belasten worden geheel opgenomen door het beton. De Easypath elementen zijn KOMO gecertificeerd.

Specificaties
Standaard Easypath element 10 ton aslast (100 kN)

Afmetingen / gewichten

Afmetingen                                    Gewichten
* 1.000x3.000x140 mm (bxhxd) 1.020 kg
* 1.500x3.000x140 mm (bxhxd) 1.530 kg
* 2.000x3.000x140 mm (bxhxd) 2.040 kg
* 2.000x2.500x140 mm (bxhxd) 1.700 kg
* 3.000x2.000x140 mm (bxhxd) 2.040 kg


* Bochtelementen op aanvraag
* Overige maatvoering op aanvraag

Milieuklassen
boven:             onder:

XC1 t/m XC4    XC1 t/m XC4,Corrosie ingeleid door carbonatie
XD1 t/m XD3    XC1 t/m XC4,Corrosie ingeleid door chloriden
XS1 t/m XS3     XC1 t/m XC4,Corrosie ingeleid door chloriden afkomstig uit zeewater
XS1 t/m XS3     XF1 t/m XF3, Aantasting door vorst/dooi met of zonder dooizouten
XA1 t/m XA3    XF1 t/m XF3, Chemische aantasting


Toelaatbare lasten
100 kN (10 ton)

Legbed, fundatie en ondergrond
De fundatie moet voldoende draagkrachtig zijn. De draagkracht wordt uitgedrukt in een beddinggetal. Dit beddinggetal dient minimaal 0,06 N/mm³ te zijn. Dikte van het legbed minimaal 100 mm grofzand (210-300µm).

De verdichtingsgraad van de fundatie en het legbed moet juist zijn, de mate van verdichting wordt uitgedrukt in een Proctor-waarde, de eis is een minimale Proctor-waarde van 95% en een gemiddelde waarde van 98 %.