Ga terug naar overzicht ->

projecten

Waterschap Rivierenland: vrijliggend fietspad op dijk Ottoland - Achterland

Waterschap Rivierenland legt nieuw vrijliggend fietspad aan tussen Ottoland en Achterland - Gemeente Groot-Ammers
Weerstand bieden tegen onregelmatige verzakkingen

Het fietspad ligt aan de oost- en westzijde op de kruin van de Boezemkade langs de Ottolandsche Vliet. Met de aanleg van deze fietsverbinding is de verkeersveiligheid en verkeersmobiliteit aanzienlijk verbeterd, omdat er dan geen gebruik meer gemaakt hoeft te worden van de Brandwijksedijk. Het fietspad loopt over de dijk over een lengte van 2 km en is vrijwel gelijk na de dijkverbreding aangelegd. Dat is bijzonder, want normaal gesproken wordt gewacht totdat het grondpakket zich heeft gezet en dat kan wel 2 jaar duren.

Zetting en slappe bodem
Toch is er voor gekozen hier niet op te wachten. Lennert Onvlee, Adviseur Verkeer en vervoer Waterschap Rivierenland: “Om een comfortabel fietspad van 3 meter breed mogelijk te maken is de dijk verbreed. Door vrijwel gelijk het fietspad aan te leggen zullen de komende tijd zettingen optreden, die behoorlijk stevig kunnen zijn. Daarnaast is een dijklichaam altijd in beweging.” De verwachte zetting is plaatselijk tot 40 cm over de komende 5 jaar.

Stabiel modulair fietspad
Onvlee: “We zijn op zoek gegaan naar een passende verharding. Gezien de zetting kan asfalt scheuren, tegels verzakken en gaan los liggen en betonplaten hadden ook gekund, maar die hebben niet de specifieke eigenschappen van Easypath. Het sterke punt van deze modulaire prefab betonnen fietspadelementen is dat ze onderling verbonden zijn aan elkaar en zo samen een stabiele constructie vormen. Het is eigenlijk een flexibel wegdek dat de zetting opvangt. Mocht het zettingverschil op sommige plaatsen te groot worden, dan worden op die punten de elementen opgenomen en herplaatst. Dat is kostentechnisch veel aantrekkelijker dan dat je het hele fietspad opnieuw moet aanpakken. Vanzelfsprekend is het een investering, maar op de lange termijn is het duurzamer om Easypath toe te passen. Er moet nu blijken wat het fietspad gaat doen. Dat gaan we samen met Easypath monitoren en meten.”

De fietsers zijn in ieder geval blij met de mooie ontsluiting die is ontstaan in combinatie met de vele bruggen in de omgeving.

Slappe bodem
De specifieke eigenschappen van Easypath bieden voor slappe ondergronden de enige stabiele oplossing.

Waarom?

Easypath bestaat uit grote prefab betonnen elementen die onderling op een gepatenteerde wijze gekoppeld zijn. Daardoor:

 

  1. ontstaat een gelijkmatige drukverdeling en grotere draagoppervlakte. Spoorvorming en losliggende delen zijn onmogelijk. Een egale zetting is gegarandeerd.
  2. vindt altijd gelijkmatige verzakking plaats. Door de gepatenteerde onderlinge koppeling zijn blijvend overgangen zonder hoogteverschillen gegarandeerd.
  3. is de oplossing duurzaam. Easypath elementen zijn van prefab beton en volledig C2C. Daarnaast hebben ze een enorm lange levensduur van 60 jaar of meer en de elementen zijn altijd opneembaar, herplaatsbaar en herbruikbaar.

 

Project: fietspad Ottoland - Achterland

Traject: ca. 2000 m

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Hollandrovincie Zuid-Holland

Uitvoerende partij:  Waterschap Rivierenland

Totale oppervlakte: : 6000 m2

Easypath® elementbreedte: 3 m