Productinformatie Easypath

 

Fiets u weleens?

Dan hebt u zich vast weleens verwonderd of misschien zelfs geërgerd aan een fietspad dat voor het grootste gedeelde uit vervelende hobbels bestond. Iedereen heeft er weleens mee te maken gehad, fietspaden die aangetast zijn door de boomwortels.

Dit is een veelvoorkomend probleem. Een ander probleem, voor veel mensen niet zichtbaar, is dat kabels en leidingen slecht bereikbaar zijn. Vaak moeten fietspaden hiervoor opengebroken worden. U kunt zich voorstellen dat dit bij een asfaltverharding hoge kosten met zich meebrengt.

Met dit in gedachten hebben wij Easypath ontwikkeld.

Easypath is een fietspad, dat gemaakt wordt uit prefab betonnen elementen. Deze Easypath fietspad elementen worden door onze vakkundige mensen onderling gekoppeld, zodat er een comfortabel fietspad ontstaat, zonder enige merkbare voegovergang. Door de hoge kwaliteit van prefab beton, zijn de fietspad elementen bestand tegen boomwortels. De onderlinge koppeling zorgt ervoor dat de elementen nu niet in hun geheel uit het verband gedrukt worden. Na verloop van tijd zal de boomwortel toch de makkelijkste weg kiezen en doorgroeien in een richting waar dit wel gaat, waardoor de natuur dus intact blijft.
Doordat het fietspad uit Easypath elementen bestaat, blijven kabels en leidingen nu ook eenvoudig bereikbaar. De beschermende toplaag met fijne structuur zorgt voor een lage rolweerstand en een hoge stroefheid. Ten opzichte van het alternatieve fietspadenverharding asfalt -en in het werk gestort beton kent Easypath op jaarbasis de laagste exploitatiekosten. Dit komt doordat de fietspaden geen onderhoud nodig hebben en een lange levensduur kennen. Bovendien hebben ze een hoge restwaarde, waardoor ze ook interessant zijn voor tijdelijke projecten.